QSL Bureau's wereldwijd

Het DQB hanteert de lijst van QSL bureau's zoals die door de IARU ter beschikking wordt gesteld.
Deze lijst muteert regelmatig en wordt daarom hier niet weergegeven.

De link naar deze lijst staat hieronder.
Wanneer u op deze link klikt wordt er een nieuwe pagina in uw browser geopend.
 
         www.iaru.org/iaruqsl.html